Index

360DESIGN AS

Orgnr: 992577622

adresse: Øvre Solåsen 46

organisasjonsnummer

992577622

navn

360DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-06-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Solåsen 46"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

992577622

navn

360DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Solåsen 46

forradrpostnr

1459

forradrpoststed

NESODDEN

forradrkommnr

3023

forradrkommnavn

NESODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2008

stiftelsesdato

29.03.2008

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992577622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2079595, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 313074, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42303}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 270771}}, "journalnr": "2020830884", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992577622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 186924, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 86924}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 126150, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 126150}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 313074}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 89071, "totalresultat": 89071, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 56730}, "driftsresultat": 115084, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 171814}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -890, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 950}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 114194}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914473179 [navn] => 360DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-11-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 992577622 [oppstartsdato] => 2014-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Solu00e5sen 46"], "kommune": "NESODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESODDEN", "postnummer": "1459", "kommunenummer": "3023"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?