Index

360FOTO AS

https://www.360foto.no

Orgnr: 999563082

tlf: 32 06 23 15
mobil: 995 00 360
webside: www.360foto.no
adresse: Briskevegen 21J

organisasjonsnummer

999563082

navn

360FOTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Briskevegen 21J"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-15

hjemmeside

www.360foto.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999563082

navn

360FOTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Briskevegen 21J

forradrpostnr

3550

forradrpoststed

GOL

forradrkommnr

3041

forradrkommnavn

GOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.01.2013

stiftelsesdato

15.01.2013

tlf

32 06 23 15

tlf_mobil

995 00 360

url

www.360foto.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

999563082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24982, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 934033, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 934033}}, "journalnr": "2021149177", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999563082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 702115, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 683115}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 231918, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 231918}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 934033}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 216310, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 384467}, "driftsresultat": 236971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 621438}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 31907, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55597}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23690}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 268878}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985765049 [navn] => 360FOTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-06-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 999563082 [oppstartsdato] => 2003-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Briskevegen 21J"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-15 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?