Index

361 VENTURES AS

Orgnr: 820366042

adresse: Jongsbruveien 5B

id

21158

organisasjonsnummer

820366042

navn

361 VENTURES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jongsbruveien 5B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-11-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820366042

navn

361 VENTURES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jongsbruveien 5B

forradrpostnr

1338

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.02.2018

stiftelsesdato

27.11.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.12.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

820366042

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1710372, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 635221, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 66866}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 568355}}, "journalnr": "2020432430", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820366042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 244019, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 219589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 391202, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 390325}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 877}}, "sumEgenkapitalGjeld": 635221}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 219589, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 620147}, "driftsresultat": 281722, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 901869}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -149, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 200}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 281572}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923687076 [navn] => 361 VENTURES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 820366042 [oppstartsdato] => 2019-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jongsbruveien 5B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?