Index

365 ECONOMY AS

Orgnr: 994809466

mobil: 917 39 036
adresse: Drammensveien 167

organisasjonsnummer

994809466

navn

365 ECONOMY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 167"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-09-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 55"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3401", "kommunenummer": "3049"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994809466

navn

365 ECONOMY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Drammensveien 167

forradrpostnr

0277

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 55

ppostnr

3401

ppoststed

LIER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2009

stiftelsesdato

01.09.2009

tlf

tlf_mobil

917 39 036

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

994809466

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1919214, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23894, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 576}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23318}}, "journalnr": "2020657030", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994809466"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18434, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -131566}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5460, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5460}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23894}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9204, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9204}, "driftsresultat": -9204, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9204}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994861832 [navn] => 365 ECONOMY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 994809466 [oppstartsdato] => 2009-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Drammensveien 167"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0277", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 55"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3401", "kommunenummer": "3049"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?