Index

365 FRI AS

Orgnr: 890224482

mobil: 916 43 905
adresse: c/o Dag Eggan, Spovevegen 2B

organisasjonsnummer

890224482

navn

365 FRI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-09-06

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Dag Eggan", "Spovevegen 2B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-08-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

890224482

navn

365 FRI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Dag Eggan Spovevegen 2B

forradrpostnr

7022

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.09.2006

stiftelsesdato

01.08.2006

tlf

tlf_mobil

916 43 905

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

890224482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2332509, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3390047, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 219006}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3171041}}, "journalnr": "2021386550", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "890224482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3286709, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 85000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3201709}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 103338, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 99342}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3996}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3390047}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -706207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 149147}, "driftsresultat": -149147, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -588277, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 109657}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 697934}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -737424}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925994316 [navn] => 365 FRI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 890224482 [oppstartsdato] => 2020-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Dag Eggan", "Spovevegen 2B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?