Index

365 IDEER AS

Orgnr: 992257687

mobil: 92895620
adresse: Grovikveien 5

organisasjonsnummer

992257687

navn

365 IDEER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grovikveien 5"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4635", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

992257687

navn

365 IDEER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grovikveien 5

forradrpostnr

4635

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2008

stiftelsesdato

22.01.2008

tlf

tlf_mobil

92895620

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

992257687

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 12136, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 349466, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 339466}}, "journalnr": "2021136410", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992257687"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 198146, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 104140}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 94006}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 151321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 349466}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 27956, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 709502}, "driftsresultat": 24558, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 734060}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3398, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3640}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 242}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 892311382 [navn] => 365 IDEER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-02-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 992257687 [oppstartsdato] => 2008-01-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grovikveien 5"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4635", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?