Index

377 SPORT AS

Orgnr: 913444019

mobil: 91705561
adresse: c/o Progressum Fri AS, Schweigaards gate 10

organisasjonsnummer

913444019

navn

377 SPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-07-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Progressum Fri AS", "Schweigaards gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0185", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

913444019

navn

377 SPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Progressum Fri AS Schweigaards gate 10

forradrpostnr

0185

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2014

stiftelsesdato

05.05.2014

tlf

tlf_mobil

91705561

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913444019

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1942104, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6155885, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6155885}}, "journalnr": "2020680290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913444019"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79304, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49304}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6076580, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6076580}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6155885}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1900863, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14836442}, "driftsresultat": 2437376, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17273818}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1006}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1075}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2437307}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913903218 [navn] => 377 SPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klu00e6r, skotu00f8y, reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913444019 [oppstartsdato] => 2014-05-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Progressum Fri AS", "Schweigaards gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0185", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?