Index

3A EIENDOM 3 AS

Orgnr: 912381277

adresse: c/o Andreas Aanerud, Silovegen 82

organisasjonsnummer

912381277

navn

3A EIENDOM 3 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-02

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Andreas Aanerud", "Silovegen 82"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-13

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912381277

navn

3A EIENDOM 3 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Andreas Aanerud Silovegen 82

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

10.710

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.09.2013

stiftelsesdato

13.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912381277

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2534893, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9461866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 892436}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8569430}}, "journalnr": "2021581276", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912381277"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9431865, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3792603}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5639262}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9461866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 335990, "totalresultat": 335990, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 258519}, "driftsresultat": 522941, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 781460}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -92177, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 198091}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 290269}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 430764}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920079296 [navn] => 3A EIENDOM 3 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912381277 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Andreas Aanerud", "Silovegen 82"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?