Index

3A EIENDOM 4 AS

Orgnr: 912755061

adresse: c/o Andreas Aanerud, Silovegen 82

id

121502

organisasjonsnummer

912755061

navn

3A EIENDOM 4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-16

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Andreas Aanerud", "Silovegen 82"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-05

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912755061

navn

3A EIENDOM 4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Andreas Aanerud Silovegen 82

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

10.710

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.11.2013

stiftelsesdato

05.11.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912755061

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2534921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3520484, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3017631}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 502853}}, "journalnr": "2021581336", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912755061"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 118163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 344803}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -226640}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3402321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3402321}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3520484}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -113975, "totalresultat": -113975, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 85385}, "driftsresultat": -51385, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -94737, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4573}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99310}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -146122}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921911084 [navn] => 3A EIENDOM 4 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912755061 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Andreas Aanerud", "Silovegen 82"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?