Index

3A EIENDOM AS

Orgnr: 921260083

adresse: c/o Andreas Aanerud, Silovegen 82

organisasjonsnummer

921260083

navn

3A EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-08-20

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Andreas Aanerud", "Silovegen 82"], "kommune": "NES", "landkode": "NO", "poststed": "ÅRNES", "postnummer": "2150", "kommunenummer": "3034"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921260083

navn

3A EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Andreas Aanerud Silovegen 82

forradrpostnr

2150

forradrpoststed

ÅRNES

forradrkommnr

3034

forradrkommnavn

NES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.08.2018

stiftelsesdato

08.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921260083

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2534939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 156520, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76820}}, "journalnr": "2021581376", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921260083"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 60683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103458}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -42775}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 95837, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 94363}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1474}}, "sumEgenkapitalGjeld": 156520}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -26511, "totalresultat": -26511, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32175}, "driftsresultat": -32175, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1814, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 298}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2112}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33989}}]

Reserver mot visning?