Index

3A INVEST AS

Orgnr: 919580011

adresse: Sjøgata 34

organisasjonsnummer

919580011

navn

3A INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøgata 34"], "kommune": "VESTNES", "landkode": "NO", "poststed": "VESTNES", "postnummer": "6390", "kommunenummer": "1535"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 127"], "kommune": "VESTNES", "landkode": "NO", "poststed": "VESTNES", "postnummer": "6399", "kommunenummer": "1535"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919580011

navn

3A INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøgata 34

forradrpostnr

6390

forradrpoststed

VESTNES

forradrkommnr

1535

forradrkommnavn

VESTNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 127

ppostnr

6399

ppoststed

VESTNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.09.2017

stiftelsesdato

24.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919580011

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2148149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20041847, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20027490}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14357}}, "journalnr": "2020900197", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919580011"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13813759, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 651065}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13162694}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6228088, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78088}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6150000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20041847}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13553, "totalresultat": -13553, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13567}, "driftsresultat": -13567, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 14, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13553}}]

Reserver mot visning?