Index

3B EIENDOM AS

Orgnr: 917237824

adresse: Øvre Evangsgutua 30

organisasjonsnummer

917237824

navn

3B EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-05-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Evangsgutua 30"], "kommune": "ØSTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "LENA", "postnummer": "2850", "kommunenummer": "3442"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917237824

navn

3B EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Evangsgutua 30

forradrpostnr

2850

forradrpoststed

LENA

forradrkommnr

3442

forradrkommnavn

ØSTRE TOTEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.05.2016

stiftelsesdato

10.05.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917237824

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8646192, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8646192}}, "journalnr": "2021552605", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917237824"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2620439, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 191305}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2811744}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11266631, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 310121}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10956510}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8646192}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1993574, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9168393}, "driftsresultat": -1268393, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7900000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -725181, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9630}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 734811}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1993574}}]

Reserver mot visning?