Index

3B. ENTREPRENØR AS

Orgnr: 918018816

adresse: Aundalsveien 33

organisasjonsnummer

918018816

navn

3B. ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aundalsveien 33"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJUGN", "postnummer": "7160", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918018816

navn

3B. ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aundalsveien 33

forradrpostnr

7160

forradrpoststed

BJUGN

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.11.2016

stiftelsesdato

21.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918018816

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38812, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3696567, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 765000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2931567}}, "journalnr": "2021164168", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918018816"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2046951, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 381990}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1664961}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1649616, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1553661}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 95955}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3696567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 310699, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6086783}, "driftsresultat": 378996, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6465779}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 19160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19997}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 837}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 398156}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 979630050 [navn] => 3B. ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 918018816 [oppstartsdato] => 1998-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stallvik, Berg"], "kommune": "u00d8RLAND", "landkode": "NO", "poststed": "BJUGN", "postnummer": "7160", "kommunenummer": "5057"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?