Index

3B-FIBREGLASS NORWAY AS

https://www.3b-fibreglass.com

Orgnr: 919742356

tlf: 37 28 05 00
webside: www.3b-fibreglass.com
adresse: Tollenesveien 60

organisasjonsnummer

919742356

navn

3B-FIBREGLASS NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.140", "beskrivelse": "Produksjon av glassfibrer"}

antallAnsatte

293

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollenesveien 60"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1970-06-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 42"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4795", "kommunenummer": "4216"}

hjemmeside

www.3b-fibreglass.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919742356

navn

3B-FIBREGLASS NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollenesveien 60

forradrpostnr

4760

forradrpoststed

BIRKELAND

forradrkommnr

4216

forradrkommnavn

BIRKENES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 42

ppostnr

4795

ppoststed

BIRKELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

23.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

09.06.1970

tlf

37 28 05 00

tlf_mobil

url

www.3b-fibreglass.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

293

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919742356

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2135181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 500833000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 278341000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 222491000}}, "journalnr": "2020884846", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919742356"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 244073000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 216592000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27482000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 256759000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204500000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 52259000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 500833000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "forenkletAnvendelseIFRS"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2753000, "totalresultat": 2753000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 526933000}, "driftsresultat": 9949000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 536883000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6691000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9981000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16672000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3258000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974118858 [navn] => 3B-FIBREGLASS NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "23.140", "beskrivelse": "Produksjon av glassfibrer"} [antallAnsatte] => 293 [overordnetEnhet] => 919742356 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollenesveien 60"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4760", "kommunenummer": "4216"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3b-fibreglass.com [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 42"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4795", "kommunenummer": "4216"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?