Index

3B-FIBREGLASS SPRL

Orgnr: 971158484

adresse: Rue de Charneux 59

organisasjonsnummer

971158484

navn

3B-FIBREGLASS SPRL

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "23.190", "beskrivelse": "Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Belgia", "adresse": ["Rue de Charneux 59"], "landkode": "BE", "poststed": "BE-4651 BATTICE"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o 3B-Fibreglass Norway AS", "Postboks 42"], "kommune": "BIRKENES", "landkode": "NO", "poststed": "BIRKELAND", "postnummer": "4795", "kommunenummer": "4216"}

Difi-opplysninger

orgnr

971158484

navn

3B-FIBREGLASS SPRL

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Rue de Charneux 59

forradrpostnr

forradrpoststed

BE-4651 BATTICE

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Belgia

postadresse

c/o 3B-Fibreglass Norway AS Postboks 42

ppostnr

4795

ppoststed

BIRKELAND

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

J

nkode1

23.190

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

Reserver mot visning?