Index

3B INNOVATION AS

Orgnr: 912672239

adresse: Skogstien 16

organisasjonsnummer

912672239

navn

3B INNOVATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogstien 16"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thor Olsens gate 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912672239

navn

3B INNOVATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogstien 16

forradrpostnr

1365

forradrpoststed

BLOMMENHOLM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Thor Olsens gate 8A

ppostnr

0177

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.11.2013

stiftelsesdato

28.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912672239

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2267955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1431019, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25901}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1405117}}, "journalnr": "2021287824", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912672239"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1300683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1270683}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 130336, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 128334}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2002}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1431019}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -38901, "totalresultat": -38901, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 422706}, "driftsresultat": -50061, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 372645}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 189, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 342}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49873}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912674967 [navn] => 3B INNOVATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-11-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912672239 [oppstartsdato] => 2013-10-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogstien 16"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thor Olsens gate 8A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?