Index

3B PROSJEKT AS

Orgnr: 919863412

adresse: Tungasletta 8

organisasjonsnummer

919863412

navn

3B PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-07

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tungasletta 8"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919863412

navn

3B PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tungasletta 8

forradrpostnr

7047

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.11.2017

stiftelsesdato

11.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919863412

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1833018, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 750714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 750714}}, "journalnr": "2020566209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919863412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 591434, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16805}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 574629}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 159280, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159280}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 750714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 688087, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16972541}, "driftsresultat": 1406621, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 18379161}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -560180, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 562649}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 846440}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919981725 [navn] => 3B PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919863412 [oppstartsdato] => 2017-10-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tungasletta 8"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7047", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?