Index

3B SERVICE AS

https://www.3bservice.no/

Orgnr: 998594847

tlf: 99 35 02 85
mobil: 477 55 085
webside: www.3bservice.no/
adresse: Sandevegen 144

organisasjonsnummer

998594847

navn

3B SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-07-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandevegen 144"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I SUNNFJORD", "postnummer": "6973", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-06-25

hjemmeside

www.3bservice.no/

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998594847

navn

3B SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandevegen 144

forradrpostnr

6973

forradrpoststed

SANDE I SUNNFJORD

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.900

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.07.2012

stiftelsesdato

25.06.2012

tlf

99 35 02 85

tlf_mobil

477 55 085

url

www.3bservice.no/

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

998594847

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81502, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3283308, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 625528}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2657780}}, "journalnr": "2021215910", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998594847"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2046134, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2016134}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1237174, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1072246}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 164929}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3283308}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 397864, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5485960}, "driftsresultat": 511867, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5997827}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23632, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67303}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 90935}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 488235}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998623391 [navn] => 3B SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-07-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.900", "beskrivelse": "Uspesifisert engroshandel"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 998594847 [oppstartsdato] => 2012-06-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandevegen 144"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I SUNNFJORD", "postnummer": "6973", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3bservice.no/ [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?