Index

3BR CONSULTING AS

Orgnr: 916869479

adresse: c/o Margaret Jane Brusletto, Observatorie terrasse 18A

organisasjonsnummer

916869479

navn

3BR CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-03-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Margaret Jane Brusletto", "Observatorie terrasse 18A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916869479

navn

3BR CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Margaret Jane Brusletto Observatorie terrasse 18A

forradrpostnr

0270

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.03.2016

stiftelsesdato

04.02.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

916869479

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1740650, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 521834, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 521834}}, "journalnr": "2020468200", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916869479"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40795, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 23961}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 481039, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 481039}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 521834}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15371, "totalresultat": -15371, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2699032}, "driftsresultat": -14012, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2685020}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -806, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 223}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1029}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14818}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916885229 [navn] => 3BR CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 916869479 [oppstartsdato] => 2016-03-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Margaret Jane Brusletto", "Observatorie terrasse 18A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0270", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?