Index

3D AKUSTIKK AS

Orgnr: 980885542

mobil: 95454594
adresse: Huitfeldtsgate 10

organisasjonsnummer

980885542

navn

3D AKUSTIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1999-08-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Huitfeldtsgate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0253", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1998-12-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

980885542

navn

3D AKUSTIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Huitfeldtsgate 10

forradrpostnr

0253

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.08.1999

stiftelsesdato

28.12.1998

tlf

tlf_mobil

95454594

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

980885542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2151765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 120251, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120251}}, "journalnr": "2020904953", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "980885542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -150273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -250273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 270525, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 270525}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 120251}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -44090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 132056}, "driftsresultat": -44084, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 87972}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -44090}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990457093 [navn] => 3D AKUSTIKK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-10-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 980885542 [oppstartsdato] => 2006-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Huitfeldts gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0253", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?