Index

3D AT DEPTH INCORPORATED

Orgnr: 923404260

adresse: 1900 S. Sunset Street, Suite 1-D

organisasjonsnummer

923404260

navn

3D AT DEPTH INCORPORATED

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-17

naeringskode1

{"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersøkelser"}

forretningsadresse

{"land": "USA", "adresse": ["1900 S. Sunset Street", "Suite 1-D"], "landkode": "US", "poststed": "LONGMONT CO 80501"}

maalform

Bokmål

links

[]

Difi-opplysninger

orgnr

923404260

navn

3D AT DEPTH INCORPORATED

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

1900 S. Sunset Street Suite 1-D

forradrpostnr

forradrpoststed

LONGMONT CO 80501

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

USA

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

71.122

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2019

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923650199 [navn] => 3D AT DEPTH INCORPORATED [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-10-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersu00f8kelser"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923404260 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "USA", "adresse": ["1900 S. Sunset Street", "Suite 1-D"], "landkode": "US", "poststed": "LONGMONT CO 80501"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?