Index

3D BOLIG AS

Orgnr: 896435302

mobil: 907 61 976
adresse: Sandakerveien 100

organisasjonsnummer

896435302

navn

3D BOLIG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-01-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 100"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0483", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-01-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4241 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0401", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

896435302

navn

3D BOLIG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandakerveien 100

forradrpostnr

0483

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4241 Nydalen

ppostnr

0401

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.01.2011

stiftelsesdato

07.01.2011

tlf

tlf_mobil

907 61 976

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.04.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

896435302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2549181, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 156659, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 156659}}, "journalnr": "2021586293", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "896435302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -103096, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 101355}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -204451}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 259756, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 259756}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 156659}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 132660, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 686096}, "driftsresultat": 147496, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 833591}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14836, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2992}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17827}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 132660}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996443264 [navn] => 3D BOLIG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.110", "beskrivelse": "Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 896435302 [oppstartsdato] => 2011-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandakerveien 100"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0483", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4241 Nydalen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0401", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?