Index

3D BYGG AS

Orgnr: 998894840

adresse: Jorundvegen 66A

organisasjonsnummer

998894840

navn

3D BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-09-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jorundvegen 66A"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "ÅKREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998894840

navn

3D BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jorundvegen 66A

forradrpostnr

4270

forradrpoststed

ÅKREHAMN

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.09.2012

stiftelsesdato

31.08.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

998894840

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2389051, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1036229, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 325223}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 711006}}, "journalnr": "2021337395", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998894840"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1427143, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1457143}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2463372, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 824703}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1638669}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1036229}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -91751, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5889948}, "driftsresultat": -68006, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5821942}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23745, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23751}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -91751}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998916674 [navn] => 3D BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 998894840 [oppstartsdato] => 2012-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jorundvegen 66A"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5KREHAMN", "postnummer": "4270", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?