Index

3D FINANS Øyvind Helgesen

Orgnr: 976272447

tlf: 92 09 79 77
adresse: Thommessens vei 3A

organisasjonsnummer

976272447

navn

3D FINANS Øyvind Helgesen

organisasjonsform

{"kode": "ENK", "links": [], "beskrivelse": "Enkeltpersonforetak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-04-12

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thommessens vei 3A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "8200", "beskrivelse": "Personlig næringsdrivende"}

maalform

Bokmål

links

[]

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

976272447

navn

3D FINANS Øyvind Helgesen

organisasjonsform

ENK

forretningsadr

Thommessens vei 3A

forradrpostnr

1338

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

8200

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.04.1996

stiftelsesdato

tlf

92 09 79 77

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

976272447

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2334403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021258472", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ENK", "organisasjonsnummer": "976272447"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998956234 [navn] => 3D FINANS Øyvind Helgesen [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-10-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 976272447 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thommessens vei 3A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?