Index

3D INNOVATION NORDIC AS

Orgnr: 921594631

adresse: Hønengata 73

organisasjonsnummer

921594631

navn

3D INNOVATION NORDIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.290", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hønengata 73"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØNEFOSS", "postnummer": "3515", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921594631

navn

3D INNOVATION NORDIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hønengata 73

forradrpostnr

3515

forradrpoststed

HØNEFOSS

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.10.2018

stiftelsesdato

06.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921594631

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366347, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4558025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4546025}}, "journalnr": "2021414060", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921594631"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 772191, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 772191}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3785834, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3785834}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4558025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 612507, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14967806}, "driftsresultat": 795281, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15763087}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38310, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4199}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42509}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 756971}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921625901 [navn] => 3D INNOVATION NORDIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.290", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 921594631 [oppstartsdato] => 2018-11-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8nengata 73"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8NEFOSS", "postnummer": "3515", "kommunenummer": "3007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?