Index

3D LEARNING AS

https://www.3dl.no

Orgnr: 914813948

mobil: 966 69 080
webside: www.3dl.no
adresse: Breiliveien 45

organisasjonsnummer

914813948

navn

3D LEARNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Breiliveien 45"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-06

hjemmeside

www.3dl.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914813948

navn

3D LEARNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Breiliveien 45

forradrpostnr

3217

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.01.2015

stiftelsesdato

06.01.2015

tlf

tlf_mobil

966 69 080

url

www.3dl.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

914813948

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2084933, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3673789, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3032776}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 641013}}, "journalnr": "2020837024", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914813948"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1044334, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6645000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7689334}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4718124, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 714562}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4003562}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3673789}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5940177, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6805358}, "driftsresultat": -5887016, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 918342}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50005, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14106}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64110}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5937020}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920869947 [navn] => 3D LEARNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 914813948 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Breiliveien 45"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3217", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3dl.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?