Index

3D MARINE AS

Orgnr: 976577426

tlf: 55 30 34 00
adresse: Fabrikkgaten 6

organisasjonsnummer

976577426

navn

3D MARINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-07-11

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fabrikkgaten 6"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5059", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-05-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1192"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5811", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

976577426

navn

3D MARINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fabrikkgaten 6

forradrpostnr

5059

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1192

ppostnr

5811

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.1996

stiftelsesdato

08.05.1996

tlf

55 30 34 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

976577426

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2577765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 644432486, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11052497}}, "journalnr": "2021565953", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "976577426"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 644432486, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 485516490}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 158915996}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 644432486}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38320193, "totalresultat": 38320193, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 66754}, "driftsresultat": -66754, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38386947, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 38320193}}]

Reserver mot visning?