Index

3D MOTION TECHNOLOGIES AS

https://3dmotech.com

Orgnr: 998444896

mobil: 915 49 447
webside: 3dmotech.com
adresse: NTNU, IT-Syd, Sem Sælands vei 9

organisasjonsnummer

998444896

navn

3D MOTION TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-06-09

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["NTNU", "IT-Syd", "Sem Sælands vei 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7034", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-05-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 4389"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7417", "kommunenummer": "5001"}

hjemmeside

3dmotech.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998444896

navn

3D MOTION TECHNOLOGIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

NTNU IT-Syd Sem Sælands vei 9

forradrpostnr

7034

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 4389

ppostnr

7417

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.06.2012

stiftelsesdato

22.05.2012

tlf

tlf_mobil

915 49 447

url

3dmotech.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998444896

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2441407, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 474994, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 474994}}, "journalnr": "2021484874", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998444896"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 474994, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 288400}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 186594}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 474994}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6534, "totalresultat": -6534, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12808}, "driftsresultat": -12808, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4448, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4509}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 61}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8360}}]

Reserver mot visning?