Index

3D NORGE AS

https://www.3d-norge.no

Orgnr: 916177097

webside: www.3d-norge.no
adresse: Kobberveien 53B

organisasjonsnummer

916177097

navn

3D NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kobberveien 53B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-10-26

hjemmeside

www.3d-norge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916177097

navn

3D NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kobberveien 53B

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.11.2015

stiftelsesdato

26.10.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.3d-norge.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

916177097

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2323061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2503447, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39557}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2463890}}, "journalnr": "2021371904", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916177097"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2450888, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2420888}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 52558, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 52558}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2503446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1003007, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 736674}, "driftsresultat": 876993, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1613667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 126014, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 208754}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82740}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1003007}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916597959 [navn] => 3D NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 916177097 [oppstartsdato] => 2015-10-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kobberveien 53B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?