Index

3D PERCEPTION AS

Orgnr: 979420773

tlf: 66 98 70 70
adresse: Nye Vakås vei 14

organisasjonsnummer

979420773

navn

3D PERCEPTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-12-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nye Vakås vei 14"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HVALSTAD", "postnummer": "1395", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-11-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

979420773

navn

3D PERCEPTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nye Vakås vei 14

forradrpostnr

1395

forradrpoststed

HVALSTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.12.1997

stiftelsesdato

21.11.1997

tlf

66 98 70 70

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

979420773

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2270121, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37746455, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22289497}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15456958}}, "journalnr": "2021230622", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "979420773"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16663859, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8465471}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8198388}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21082596, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15453930}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5628666}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37746455}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1421247, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25306287}, "driftsresultat": 2455946, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27762233}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1130381, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4997468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6127849}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1325565}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 979464460 [navn] => 3D PERCEPTION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-12-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 979420773 [oppstartsdato] => 1997-11-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nye Vaku00e5s vei 14"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HVALSTAD", "postnummer": "1395", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?