Index

3D PRINT AS

Orgnr: 920963226

adresse: Andebuveien 78

organisasjonsnummer

920963226

navn

3D PRINT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andebuveien 78"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRØD", "postnummer": "3166", "kommunenummer": "3803"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920963226

navn

3D PRINT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andebuveien 78

forradrpostnr

3170

forradrpoststed

SEM

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 89

ppostnr

3166

ppoststed

TOLVSRØD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.06.2018

stiftelsesdato

16.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920963226

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2015985, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 128495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 100000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28495}}, "journalnr": "2020762906", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920963226"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -541197, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -585627}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 669693, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 669693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 128495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -409212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 409213}, "driftsresultat": -409213, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -409212}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920987532 [navn] => 3D PRINT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-06-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920963226 [oppstartsdato] => 2018-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andebuveien 78"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "SEM", "postnummer": "3170", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TOLVSRu00d8D", "postnummer": "3166", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?