Index

3D-PROSJEKT AS

Orgnr: 990818916

mobil: 958 14 444
adresse: Ådlandsvikvegen 46

organisasjonsnummer

990818916

navn

3D-PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-02-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ådlandsvikvegen 46"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "KJERRGARDEN", "postnummer": "5314", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990818916

navn

3D-PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ådlandsvikvegen 46

forradrpostnr

5314

forradrpoststed

KJERRGARDEN

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.02.2007

stiftelsesdato

01.01.2007

tlf

tlf_mobil

958 14 444

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990818916

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2279569, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3598524, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2550000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1048524}}, "journalnr": "2021305320", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990818916"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1698114, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 698114}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1900410, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 250144}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3598524}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18243, "totalresultat": 18243, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126980}, "driftsresultat": 67956, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 194935}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41792, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1367}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43159}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26164}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990856370 [navn] => 3D-PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990818916 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5dlandsvikvegen 46"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KJERRGARDEN", "postnummer": "5314", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?