Index

3D-RADAR AS

https://www.3d-radar.com

Orgnr: 983767400

tlf: 72 89 32 00
mobil: 92254455
webside: www.3d-radar.com
adresse: Klæbuveien 196B

organisasjonsnummer

983767400

navn

3D-RADAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2001-10-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

12

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klæbuveien 196B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2001-09-21

hjemmeside

www.3d-radar.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

983767400

navn

3D-RADAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klæbuveien 196B

forradrpostnr

7037

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.10.2001

stiftelsesdato

21.09.2001

tlf

72 89 32 00

tlf_mobil

92254455

url

www.3d-radar.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

12

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

983767400

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2520169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30410831, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7262646}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23148185}}, "journalnr": "2021491858", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "983767400"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9821651, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6638354}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3183297}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 20589180, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8677308}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11911872}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30410831}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3183297, "totalresultat": 3183297, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31144333}, "driftsresultat": 3250350, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34394683}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -67053, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 528668}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 595721}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3183297}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 983796893 [navn] => 3D-RADAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-10-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 12 [overordnetEnhet] => 983767400 [oppstartsdato] => 2001-09-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klu00e6buveien 196B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?