Index

3D TEKNIKK AS

Orgnr: 917714266

adresse: Frydenbølien 16

organisasjonsnummer

917714266

navn

3D TEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frydenbølien 16"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5056", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917714266

navn

3D TEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frydenbølien 16

forradrpostnr

5056

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

19.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917714266

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1938712, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15779, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11779}}, "journalnr": "2020680774", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917714266"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14662, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45338}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1117, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1117}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15779}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15353}, "driftsresultat": -15353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -503, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 511}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15856}}]

Reserver mot visning?