Index

3D VISUALISERING OG DESIGN AS

Orgnr: 920415458

adresse: Kråkerøyveien 29

organisasjonsnummer

920415458

navn

3D VISUALISERING OG DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kråkerøyveien 29"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1672", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

920415458

navn

3D VISUALISERING OG DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kråkerøyveien 29

forradrpostnr

1672

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2018

stiftelsesdato

01.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

920415458

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1662284, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 182895, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 168895}}, "journalnr": "2020380512", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920415458"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 36795, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6795}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 146100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 146100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 182895}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2430, "totalresultat": 2430, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 400405}, "driftsresultat": 2435, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 402840}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2430}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914861241 [navn] => 3D VISUALISERING OG DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 920415458 [oppstartsdato] => 2015-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kru00e5keru00f8yveien 29"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1672", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?