Index

3D WELDING AS

Orgnr: 922038988

adresse: Torvmyrane 21

organisasjonsnummer

922038988

navn

3D WELDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-10

naeringskode1

{"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvmyrane 21"], "kommune": "ØRSTA", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEBYGDA", "postnummer": "6160", "kommunenummer": "1520"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922038988

navn

3D WELDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvmyrane 21

forradrpostnr

6160

forradrpoststed

HOVDEBYGDA

forradrkommnr

1520

forradrkommnavn

ØRSTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

25.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.01.2019

stiftelsesdato

20.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922038988

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2429479, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2231, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2231}}, "journalnr": "2021473275", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922038988"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -33769}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2231}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1914, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1914, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1914}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1914}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922056226 [navn] => 3D WELDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.110", "beskrivelse": "Produksjon av metallkonstruksjoner og deler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922038988 [oppstartsdato] => 2018-12-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvmyrane 21"], "kommune": "u00d8RSTA", "landkode": "NO", "poststed": "HOVDEBYGDA", "postnummer": "6160", "kommunenummer": "1520"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?