Index

3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS

https://www.3de.no

Orgnr: 987156384

tlf: 72 48 96 00
mobil: 970 35 557
webside: www.3de.no
adresse: Øvre Hovsbakkan 44

organisasjonsnummer

987156384

navn

3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-08-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Hovsbakkan 44"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-08-17

hjemmeside

www.3de.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987156384

navn

3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Hovsbakkan 44

forradrpostnr

7300

forradrpoststed

ORKANGER

forradrkommnr

5059

forradrkommnavn

ORKLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.08.2004

stiftelsesdato

17.08.2004

tlf

72 48 96 00

tlf_mobil

970 35 557

url

www.3de.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

987156384

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2539843, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 982431, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5075}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 977356}}, "journalnr": "2021582912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987156384"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 105000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 105000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 877431, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 877431}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 982431}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 20139, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1895008}, "driftsresultat": 23228, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1918236}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3089, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 20139}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 887180172 [navn] => 3DE ARKITEKTUR & DESIGN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-08-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 987156384 [oppstartsdato] => 2004-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Hovsbakkan 44"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3de.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?