Index

3DELING NORWAY AS

Orgnr: 918604510

adresse: Vassbotnen 15A

organisasjonsnummer

918604510

navn

3DELING NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vassbotnen 15A"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Opstadvegen 37"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "NÆRBØ", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918604510

navn

3DELING NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vassbotnen 15A

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Opstadvegen 37

ppostnr

4365

ppoststed

NÆRBØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.03.2017

stiftelsesdato

19.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918604510

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505117, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 829489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 53506}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 775984}}, "journalnr": "2021555741", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918604510"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 280760, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 240760}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 548729, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 696909}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": -148180}}, "sumEgenkapitalGjeld": 829489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -306115, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2800166}, "driftsresultat": -359067, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2441100}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 35979, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37720}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1741}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -323088}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918688013 [navn] => 3DELING NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918604510 [oppstartsdato] => 2017-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vassbotnen 15A"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Opstadvegen 37"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00c6RBu00d8", "postnummer": "4365", "kommunenummer": "1119"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?