Index

3DFABTECH AS

https://www.3dfabtech.com

Orgnr: 925718823

tlf: 55 32 00 00
mobil: 915 70 480
webside: www.3dfabtech.com
adresse: Trollhaugmyra 15

organisasjonsnummer

925718823

navn

3DFABTECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-10-13

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trollhaugmyra 15"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-09-18

hjemmeside

www.3dfabtech.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925718823

navn

3DFABTECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trollhaugmyra 15

forradrpostnr

5353

forradrpoststed

STRAUME

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.10.2020

stiftelsesdato

18.09.2020

tlf

55 32 00 00

tlf_mobil

915 70 480

url

www.3dfabtech.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925718823

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2374497, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29899, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29899}}, "journalnr": "2021423753", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925718823"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29899, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-09-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -102, "totalresultat": -102, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 102}, "driftsresultat": -102, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925805297 [navn] => 3DFABTECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925718823 [oppstartsdato] => 2020-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trollhaugmyra 15"], "kommune": "u00d8YGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3dfabtech.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?