Index

3DMAKE AS

Orgnr: 921472218

adresse: Kvearvegen 96

organisasjonsnummer

921472218

navn

3DMAKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvearvegen 96"], "kommune": "FLESBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3614", "kommunenummer": "3050"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921472218

navn

3DMAKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvearvegen 96

forradrpostnr

3614

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3050

forradrkommnavn

FLESBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.10.2018

stiftelsesdato

01.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

921472218

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2512141, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1100386, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44478}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1055908}}, "journalnr": "2021566564", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921472218"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 384666, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 57070}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 327596}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 715720, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 709508}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6212}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1100386}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 371863, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1636299}, "driftsresultat": 475603, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2111902}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1174, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1273}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 476776}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921729618 [navn] => 3DMAKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 921472218 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvearvegen 96"], "kommune": "FLESBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3614", "kommunenummer": "3050"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?