Index

3DVERKET AS

Orgnr: 999127800

adresse: Sjøveien 458

organisasjonsnummer

999127800

navn

3DVERKET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-11-12

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøveien 458"], "kommune": "SALANGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SJØVEGAN", "postnummer": "9350", "kommunenummer": "5417"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999127800

navn

3DVERKET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøveien 458

forradrpostnr

9350

forradrpoststed

SJØVEGAN

forradrkommnr

5417

forradrkommnavn

SALANGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.11.2012

stiftelsesdato

30.10.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

999127800

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2549411, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7967, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7967}}, "journalnr": "2021586825", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999127800"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7967, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2030000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2022033}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7967}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6412, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6678}, "driftsresultat": -6678, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 266, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 266}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6412}}]

Reserver mot visning?