Index

3EID BYGG AS

Orgnr: 914331684

adresse: Stokkevegen 145

organisasjonsnummer

914331684

navn

3EID BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-10-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stokkevegen 145"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "BIRI", "postnummer": "2836", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914331684

navn

3EID BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stokkevegen 145

forradrpostnr

2836

forradrpoststed

BIRI

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.10.2014

stiftelsesdato

08.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

914331684

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979435, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 426145, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 24676}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 401469}}, "journalnr": "2020724173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914331684"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -85081, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -115081}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 511226, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 511226}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 426145}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -56296, "totalresultat": -56296, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2335729}, "driftsresultat": -67440, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2268289}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4647, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 533}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5180}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -72088}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 814338452 [navn] => 3EID BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-10-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 914331684 [oppstartsdato] => 2014-10-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stokkevegen 145"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "BIRI", "postnummer": "2836", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?