Index

3ELEKTRO AS

Orgnr: 822263712

adresse: Hvamstubben 14

organisasjonsnummer

822263712

navn

3ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hvamstubben 14"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822263712

navn

3ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hvamstubben 14

forradrpostnr

2013

forradrpoststed

SKJETTEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2019

stiftelsesdato

10.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822263712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250309, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2165629, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 168341}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1997289}}, "journalnr": "2021263465", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822263712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 803967, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 144430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 659537}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1361663, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1361663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2165629}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 542090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8408124}, "driftsresultat": 695537, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9103661}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -494, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 236}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 730}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 695043}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922284369 [navn] => 3ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 822263712 [oppstartsdato] => 2019-02-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hvamstubben 14"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKJETTEN", "postnummer": "2013", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?