Index

3ELEMENT AS

Orgnr: 913811127

adresse: Aurebekk 7

organisasjonsnummer

913811127

navn

3ELEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aurebekk 7"], "kommune": "ÅSERAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅSERAL", "postnummer": "4540", "kommunenummer": "4224"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Åseral Byggtjeneste AS", "Dalevegen 116"], "kommune": "ÅSERAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅSERAL", "postnummer": "4540", "kommunenummer": "4224"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913811127

navn

3ELEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aurebekk 7

forradrpostnr

4540

forradrpoststed

ÅSERAL

forradrkommnr

4224

forradrkommnavn

ÅSERAL

forradrland

Norge

postadresse

v/Åseral Byggtjeneste AS Dalevegen 116

ppostnr

4540

ppoststed

ÅSERAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2014

stiftelsesdato

07.05.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913811127

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3514085, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2361733}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1152352}}, "journalnr": "2021346999", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913811127"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -477651, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -501985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3991736, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1211210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2780526}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3514085}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11621, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2073121}, "driftsresultat": 150249, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2223370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -165148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14242}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 179390}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14899}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913898672 [navn] => 3ELEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913811127 [oppstartsdato] => 2014-05-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aurebekk 7"], "kommune": "u00c5SERAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5SERAL", "postnummer": "4540", "kommunenummer": "4224"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/u00c5seral Byggtjeneste AS", "Dalevegen 116"], "kommune": "u00c5SERAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5SERAL", "postnummer": "4540", "kommunenummer": "4224"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?