Index

3ESS KONSULENTSELSKAP AS

https://www.3ess.no

Orgnr: 989434667

mobil: 90549997
webside: www.3ess.no
adresse: Brinkveien 41A

organisasjonsnummer

989434667

navn

3ESS KONSULENTSELSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-02-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brinkveien 41A"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9012", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-12-28

hjemmeside

www.3ess.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989434667

navn

3ESS KONSULENTSELSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brinkveien 41A

forradrpostnr

9012

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.02.2006

stiftelsesdato

28.12.2005

tlf

tlf_mobil

90549997

url

www.3ess.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

989434667

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 89114, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 364127, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 364127}}, "journalnr": "2021224866", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989434667"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249769, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 102200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 147569}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 114358, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 114358}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 364127}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 77059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 200023}, "driftsresultat": 77144, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 277167}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 77059}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987859512 [navn] => 3ESS KONSULENTSELSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-02-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 989434667 [oppstartsdato] => 2005-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brinkveien 41A"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9012", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3ess.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2005-12-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?