Index

3ET MANAGEMENT AS

Orgnr: 989571702

tlf: 90 79 96 53
adresse: Ørnefjell 35

organisasjonsnummer

989571702

navn

3ET MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ørnefjell 35"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-02-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 146"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4792", "kommunenummer": "4215"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

989571702

navn

3ET MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ørnefjell 35

forradrpostnr

4790

forradrpoststed

LILLESAND

forradrkommnr

4215

forradrkommnavn

LILLESAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 146

ppostnr

4792

ppoststed

LILLESAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2006

stiftelsesdato

16.02.2006

tlf

90 79 96 53

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

989571702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1858158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23731870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22980351}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 751518}}, "journalnr": "2020582694", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989571702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16514593, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16414593}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7217277, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 273551}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6943725}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23731870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -415540, "totalresultat": -415540, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5982583}, "driftsresultat": 250998, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6233581}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -480259, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 640}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 480899}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -229260}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989727540 [navn] => 3ET MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 989571702 [oppstartsdato] => 2006-02-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8rnefjell 35"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4790", "kommunenummer": "4215"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 146"], "kommune": "LILLESAND", "landkode": "NO", "poststed": "LILLESAND", "postnummer": "4792", "kommunenummer": "4215"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?