Index

3F BRANNVERN AS

https://www.3fbrannvern.no

Orgnr: 887841012

mobil: 95237027
webside: www.3fbrannvern.no
adresse: Olstadvegen 45

organisasjonsnummer

887841012

navn

3F BRANNVERN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-02-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olstadvegen 45"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLØFTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-01-03

hjemmeside

www.3fbrannvern.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

887841012

navn

3F BRANNVERN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olstadvegen 45

forradrpostnr

2040

forradrpoststed

KLØFTA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.02.2005

stiftelsesdato

03.01.2005

tlf

tlf_mobil

95237027

url

www.3fbrannvern.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

887841012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2258773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1091606, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 115875}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 975731}}, "journalnr": "2021274716", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "887841012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 722871, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103042}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 619828}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 368735, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 352575}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16160}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1091606}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 194313, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1420209}, "driftsresultat": 247664, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1667873}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1536, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1825}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 289}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 249200}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987861878 [navn] => 3F BRANNVERN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-02-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 887841012 [oppstartsdato] => 2005-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olstadvegen 45"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "KLu00d8FTA", "postnummer": "2040", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => www.3fbrannvern.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?