Index

3F EIENDOM AS

https://www.peab.no

Orgnr: 998735068

tlf: 77 63 94 00
mobil: 913 06 411
webside: www.peab.no
adresse: Hjalmar Johansens gate 25

organisasjonsnummer

998735068

navn

3F EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-08-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hjalmar Johansens gate 25"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-06-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6342 Langnes"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9293", "kommunenummer": "5401"}

hjemmeside

www.peab.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

998735068

navn

3F EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hjalmar Johansens gate 25

forradrpostnr

9007

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6342 Langnes

ppostnr

9293

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.08.2012

stiftelsesdato

05.06.2012

tlf

77 63 94 00

tlf_mobil

913 06 411

url

www.peab.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998735068

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419389, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17810020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9402951}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8407069}}, "journalnr": "2021390024", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998735068"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 537448, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 507448}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17272572, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7160889}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10111683}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17810020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 73815, "totalresultat": 73815, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 696234}, "driftsresultat": 536417, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1232652}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -441738, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 451}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 442190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 94679}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998739365 [navn] => 3F EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 998735068 [oppstartsdato] => 2012-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hjalmar Johansens gate 25"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9007", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => www.peab.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6342 Langnes"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9293", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?