Index

3F HOLDING AS

Orgnr: 996711803

mobil: 990 14 356
adresse: Jøssinggata 4A

organisasjonsnummer

996711803

navn

3F HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-03-19

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jøssinggata 4A"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4317", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-02-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996711803

navn

3F HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jøssinggata 4A

forradrpostnr

4317

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.03.2011

stiftelsesdato

18.02.2011

tlf

tlf_mobil

990 14 356

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996711803

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2016963, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3556970, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 160654}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3396316}}, "journalnr": "2020761354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996711803"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3546606, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3446606}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10364}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3556970}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2583704, "totalresultat": 2583704, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33515}, "driftsresultat": -33515, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2617219, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3008969}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 391750}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2583704}}]

Reserver mot visning?