Index

3G HOLDING AS

https://www.brgrove.com

Orgnr: 997053818

tlf: 55 70 65 82
mobil: 938 63 017
webside: www.brgrove.com
adresse: Leirvikåsen 39

organisasjonsnummer

997053818

navn

3G HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-21

naeringskode1

{"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leirvikåsen 39"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-06-01

hjemmeside

www.brgrove.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

997053818

navn

3G HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leirvikåsen 39

forradrpostnr

5179

forradrpoststed

GODVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.180

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2011

stiftelsesdato

01.06.2011

tlf

55 70 65 82

tlf_mobil

938 63 017

url

www.brgrove.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

997053818

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33012, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3906313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2236756}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1669557}}, "journalnr": "2021158095", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997053818"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3670847, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3570847}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 235466, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 235466}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3906313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1621772, "totalresultat": 1621772, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28236}, "driftsresultat": -28236, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1650008, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1650008}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1621772}}]

Reserver mot visning?